donderdag 20 oktober 2011

Ken je het naam-letter effect?

Je naam en je identiteit zijn sterk met elkaar verbonden. Uit onderzoek blijkt zelfs dat je zelfvertrouwen af te leiden is aan de waarde die je aan de letters van je naam hecht. We streven naar een positief zelfbeeld en zijn onbewust positiever over de letters uit onze eigen naam. Dit betekent dat ik dus positiever ben over de A, E, I, K, L, N, S, U, Z, dan over de andere letters van het alfabet.  In de wetenschap noemen we dit het naam-letter effect, de letters uit iemands naam hebben een voorspellende waarde wat betreft de attitudes die mensen hebben. Waar uit zich dit in?

Waar woon je?
Je gaat het misschien niet geloven, maar woonplaats en naam lijken samen te hangen. Uit een onderzoek naar het voorkomen van bepaalde voornamen in Amerikaanse plaatsen sinds 1900 kwam een interessant effect naar voren: er zijn beduidend meer Jacks in Jacksonville en meer Mildreds in Milwaukee. Dat er meer Virginia’s in Virginia zijn kan samenhangen met de keus van sommige ouders om de plaats van verwekking als naam te gebruiken (mijn keus zou het niet zijn..). Maar ook in de achternaam die we niet kunnen kiezen, kwam dit effect naar voren. In Florida woonden significant vaker mensen met een achternaam met een F en achternamen in Californie beginnen vaker met Cali. Mijn voornaam wordt vaak met een S geschreven, terwijl dit met Z moet. Van kleins af aan is die Z dus een deel van mijn identiteit, mijn paraaf is ook niet LL, maar LZ. En waar woon ik? In Zutphen…

George de geoloog…
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het naam-letter effect. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat mensen met een Hardware store vaker een initiaal hebben met een H (80%) dan een R en mensen met een Roofing company vaker een R (70%) dan een H. Mannen met een naam die begint met een G, Ge of Geo bleken vaker geoloog te zijn dan mannen met een controle naam. Vrouwelijke tandartsen bleken significant vaker een naam te hebben die met ‘Den’(tist) begint (bv. Denise). Verder vonden onderzoekers een voorkeur voor bepaalde merken die met dezelfde letter beginnen als de naam. Noa is positieve over Nike dan Wendy, en Peter is minder positief over Honda dan Hendrik. Naast voorkeuren blijken de letters van je naam ook daadwerkelijk effect te hebben op gedrag. In een experiment bleken deelnemer uit een aantal onbekende merken (thee of snoep) te kiezen voor het merk dat met dezelfde letter begon als hun naam. Tijdens de verkiezingscampagne in Amerika in 2000 bleken mensen wiens achternaam begon met een B eerder geneigd om een financiĆ«le bijdrage te leveren aan de campagne van Bush en mensen met een achternaam met een G waren juist meer geneigd Gore te steunen.

Verjaardagseffect     
En het gaat nog verder. Naast het naam-lettereffect bestaat er ook een zogenaamd birthday-effect. Onze geboortedatum blijkt effect te hebben op onze attitudes en bijbehorend gedrag. In een onderzoek manipuleerden de onderzoekers de geboortedatum van de tegenspeler en wat bleek? Mensen zijn aardiger  en spelen coƶperatiever een spel met een onbekende die dezelfde geboortedatum blijkt te hebben. Wie is er nog meer jarig vandaag? We vinden elkaar vast heel aardig ;-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten