maandag 23 mei 2011

Goed weekend dankzij de dag des oordeels

Heb je ook zo’n goed weekend gehad? We mogen de Amerikaanse predikant Harold Camping wel dankbaar zijn. Dankzij het verkondigen van de dag des oordeels werden we weer even gewezen op het mogelijke einde der tijden. Dit heeft ons allen waarschijnlijk een heel sociaal weekend bezorgd…

Wat zou jij doen als dit je laatste dag op aarde was?
Afgelopen vrijdag las ik dat zaterdag 21 mei 2011 wel eens de laatste dag van ons bestaan kon zijn. De Amerikaanse predikant Camping en zijn volgers van Family radio waren er heilig van overtuigd dat om 18.00, lokale tijd, de wereld zou vergaan. Alleen ‘true believers’ zouden door God opgenomen worden in de hemel en de aarde zou veranderen in een hel, ongelovigen zouden belanden in een niet te beschrijven doemscenario. In de verschillende media werd veel aandacht besteed aan de profetie van de predikant die in 1994 eenzelfde voorspelling deed. Toch deed het iets met mensen, lacherig werd er nog wat extra drank ingeslagen voor een feestje en waarom het huis poetsen als het morgen toch voorbij is, zeiden we tegen elkaar…

Het concept tijd     
De tijd tikt voorbij, maar daar zijn we ons in het dagelijks leven (gelukkig) niet zo bewust van. Pas bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verjaardag, realiseren we ons dat er ‘alweer een jaar voorbij is’. Wat doet dat eigenlijk met ons als we ons wel bewust zijn van ‘de tijd’? Amerikaanse onderzoekers bekeken wat het effect is van de activatie van het concept tijd in ons brein. Dit deden ze heel subtiel door proefpersonen zinnen te laten ontleden die te maken hadden met tijd, bijvoorbeeld “klok”, “uur” of “dag”. Vervolgens werd de proefpersonen gevraagd hoe ze van plan waren de komende 24 uur te besteden. Proefpersonen waarbij het concept tijd geactiveerd was bleken significant meer sociale activiteiten te gaan ondernemen. Onbewust onder het mom van ‘nu het nog kan’?

Nu het nog kan…
Ditzelfde principe onderzochten ze ook in de praktijk. Bij de ingang van een kantine lieten de onderzoekers studenten een vragenlijst invullen met daarin een puzzel. Met deze puzzel werd het concept tijd geactiveerd. De deelnemers dachten dat het onderzoek er na de vragenlijst op zat, maar zoals zo vaak was het pas net begonnen. Handlangers van de onderzoeker observeerden de kantinebezoekers; wat gingen ze doen? De handlangers scoorden hun interactie met anderen, zowel live als met hun telefoon. Ook als ze een laptop opensloegen, checkten de handlangers de activiteit: gebruikten ze sociale media of waren ze ijverig aan het werk? Bij het verlaten van de kantine werd de studenten gevraagd nog enkele vragen te beantwoorden. Deze vragen brachten in kaart hoe gelukkig ze waren. Studenten die eerst een puzzel hadden gemaakt met het concept tijd bleken vaker sociale activiteiten te ondernemen en bovendien gelukkiger te zijn!

Het sociale weekend
En daarom mogen we Camping dus dankbaar zijn. Dankzij zijn aankondiging van het einde van de wereld, waren we ons dit weekend bewust van het concept tijd en hebben we vooral veel sociale en gezellige activiteiten ondernomen. Dat was vast niet zijn bedoeling...


P.S. Een leuk extra weetje uit dit onderzoek is dat ze hetzelfde deden met het concept ‘geld’. Proefpersonen die zinnen hadden ontleed met woorden als “rijkdom” en “munt”, hadden hele andere activiteiten op de planning staan. Zij gingen juist niet socialer doen, maar vaker werken! Bovendien bleken zij ongelukkiger te zijn dan de groep waarbij het concept tijd geactiveerd was. Geld maakt dus toch niet gelukkig...?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten