dinsdag 17 januari 2012

De nationale IQ test: battle of the sexes!

Woensdag 18 januari is het weer tijd voor de Nationale IQ test op BNN. Het thema van dit jaar is mannen tegen de vrouwen. De zaal bestaat uit een mannenvak met hardlopers, loodgieters, homo’s en players (ik bedenk dit niet) en een vrouwenvak met Zumba-danseressen, feministen, dispuutgenootjes en receptionisten, tja... 

De IQ test
Allereerst is de IQ test natuurlijk een lastig begrip. Anders dan bij exacte wetenschappen zijn psychologische fenomenen een stuk lastiger hard te maken. Want wat is intelligentie? Jarenlang is er al discussie over deze vraag en zijn er verschillende tests om intelligentie te meten. De IQtest (Intelligentie Quotiënt) is de meest bekende, maar ook deze test heeft verschillende verschijningsvormen. Het IQ wordt gemeten door te testen op een aantal dimensies, waaronder: verbale, technische en numerieke intelligentie. Jouw IQ score geeft vervolgens aan hoe jij scoort op de test in vergelijking met het deel van de bevolking in jouw leeftijdsgroep. Een belangrijke kanttekening aan de IQ test is dat het een moment opname is en dat je het maken van de tests kunt trainen zodat je er beter in wordt. 

Battle of the sexes
Dat over de IQ test op zich, dit jaar bekijkt het programma (niet wetenschappelijk natuurlijk) of er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Een bekend verschil tussen mannen en vrouwen is natuurlijk het ruimtelijk inzicht. Ik was laatst op vakantie en werd er weer mee geconfronteerd. Tijdens het winkelen liep ik met de andere dame regelmatig de verkeerde kant op, terwijl de aanwezige heren ons aan het eind van de dag met gemak terug loodsten naar de parkeergarage. 

Grijze materie
Uit een MRI studie van een Amerikaanse neuroloog is gebleken dat (hoog intelligente) mannen en vrouwen even intelligent zijn, maar dat hun hersens wel anders ontwikkeld zijn. Als je een bepaald deel van de hersens meer gebruikt, ontwikkelt dit deel zich beter. In de scan zagen de onderzoekers dat de mannen in de studie vooral een goed ontwikkelde grijze stof in de pariëtale kwab hadden. Dit deel verwerkt zintuigelijke prikkels. Bij vrouwen was de grijze en witte stof in de frontale kwab juist beter ontwikkeld. In het frontale gedeelte zit ons taalgebied.

In een intelligentie test komt dit tot uiting in bijvoorbeeld een taak voor het ruimtelijk inzicht. Mannen kunnen het voorwerp beter draaien in gedachten, zodat ze het antwoord op de vraag sneller weten. Vrouwen scoren weer beter op taal vragen. Ben benieuwd hoe de receptionistes en loodgieters het doen...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten