dinsdag 7 juni 2011

Effect van rood en blauw op jouw gedrag!


Een tijdje geleden nodigden we je uit om deel te nemen aan ons online onderzoek. Velen van jullie hebben hieraan meegedaan, waarvoor hartelijk dank! Tijdens het onderzoek is het van belang de werkelijke onderzoeksvraag geheim te houden, maar de analyse van de resultaten is afgerond, dus vanaf nu kan het wel: we vonden een interessant effect van kleur op (jouw) gedrag! 

Effect rood en blauw
Eerder bespraken we al het effect van kleur, dat ons gedrag beinvloedt door de sterke associaties die in ons brein zijn ontstaan. De kleuren rood en blauw worden in eerder onderzoek in verband gebracht met het zogenaamde approach-avoidance mechanisme. Van de (in het Nederlands vertaalde) toenaderende of vermijdende houding weten we dat het van invloed is op het gedrag dat mensen vertonen. Zo blijken mensen met een toenaderende houding (je kan iets verkrijgen) meer risico te nemen en meer naar het grote geheel te kijken. Bij een vermijdende houding (je kan iets verliezen) zijn mensen een stuk voorzichtiger en wordt goed gekeken naar details. Volgens het onderzoek roept de kleur blauw een toenaderende houding op en rood een vermijdende houding op. Dit heeft als gevolg dat mensen bij de kleur rood accurater zijn en bij de kleur blauw juist meer fouten maken. Dat wilden wij wel eens zien...

Ook jouw gedrag is beïnvloed door kleur! 
De deelnemers werden at random aan de condities toebedeeld, zoals dat in wetenschappelijk onderzoek zo mooi heet. De deelnemers onder jullie die zich een zoek-de-verschillen-taak herinneren deden mee aan het onderzoek over het effect van kleur. In deze taak kregen de deelnemers twee foto’s te zien van een woonkamer, waar veertien verschillen te vinden waren. We maakten daarbij twee versies van deze taak: de ene met een rode achtergrond en de andere een blauwe. Waarschijnlijk is dit je niet eens opgevallen, maar het heeft wel het gedrag van de deelnemers (van jou?) beïnvloed! We vonden namelijk een significant* verschil tussen de resultaten bij de rode achtergrond en de blauwe achtergrond. Deelnemers in de groep met de rode achtergrond vonden maar liefst 1.5 keer zoveel verschillen dan de groep met de blauwe achtergrond. Interessant daarbij is dat beide groepen even lang naar de afbeelding keken: bijna 2 minuten. Dus ondanks dat de groep met de rode achtergrond net zoveel tijd besteedde aan het bestuderen van de afbeelding, vonden ze meer verschillen! 

Invloed op kleurkeuze in de praktijk 
De deelnemers hebben tijdens de taak niet opgemerkt dat de achtergrond blauw of rood was. Toch zie je hier duidelijk dat de kleur effect heeft op de accuraatheid. Deze kennis over kleuren is nuttig op allerlei gebieden: denk aan voorlichtingsmateriaal, computerprogramma’s, maar ook aan de kleding die je zelf draagt of het papier waarop je schrijft. Als het belangrijk is dat mensen een formulier correct invullen kies je juist voor een rode kleur, zoals bij het invullen van het stemformulier (rood potlood). Maar als je wil dat mensen een toenaderende houding hebben, bijvoorbeeld bij een winkelmandje of je logo, dan is de kleur blauw een slimme keuze. De Other[w]eyes oogjes hebben niet voor niets zulke leuke blauwe kijkers ;-)

* Significant betekent dat uit een statistische toets blijkt dat het effect naar alle waarschijnlijkheid niet op toeval is gebaseerd en dus echt veroorzaakt is door de manipulatie, in dit geval de achtergrondkleur. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten